MAX17502GATB+ [MAXIM]

60V, 1A, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter;
MAX17502GATB+
元器件型号: MAX17502GATB+
生产厂家: MAXIM INTEGRATED PRODUCTS    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
描述和应用:

60V, 1A, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter

PDF文件: 总21页 (文件大小:4066K)
下载文档:  下载PDF数据表文档文件