100-001A250L [GLENAIR]

Tubular Metal Braid QQ-B-575B ASTM B33 Tin Coated Copper for Series 72 & 74 Tubing and Series 75 Conduit; 管状金属编织QQ -B- 575B ASTM B33涂锡焊的Series 72和74管和75系列管道
100-001A250L
元器件型号: 100-001A250L
生产厂家: GLENAIR, INC.    GLENAIR, INC.
描述和应用:

Tubular Metal Braid QQ-B-575B ASTM B33 Tin Coated Copper for Series 72 & 74 Tubing and Series 75 Conduit
管状金属编织QQ -B- 575B ASTM B33涂锡焊的Series 72和74管和75系列管道

PDF文件: 总1页 (文件大小:60K)
下载文档:  下载PDF数据表文档文件